Lovecké podložky

Lovecké podložky v této prezentaci byly vyrobeny pro naše klienty podle dobových originálních předloh z interiérů a depozit konkrétních státních nebo soukromých zámků. Názvy byly voleny dle šlechtických rodů, které tyto objekty užívaly a za jejichž působení tyto plastiky vznikaly. Ve své době nebylo výjimkou, že si provedení podložky navrhoval přímo jejich zadavatel. Arcivévoda František Ferdinand d'Este zaměstnával několik řezbářů, kteří vyráběli podložky pod jeho trofeje na základě arcivévodových návrhů. Ten si pak nástěnnou adjustaci podložek osazených trofejemi osobně řídil.

Pokud nám předložíte vlastní předlohu, nejlépe výkres nebo fotografii s rozměry, jsme schopni Vám vyrobit řezbovanou podložku v nejvyšší možné kvalitě i v jediném exempláři.

Ukázka realizovaných podložek

Ukázka podložek s trofejemi

Úvaha nad výstižností názvu.

Lovecká podložka, myslivecká podložka, podložka pod trofej, trofejní štítek, to všechno jsou výrazy, které vytvořila čeština pro tento typ výrobku. ....

Celý článek

MENUX