Archiv novinek

Faleristika

14.7.2018
Faleristika je pomocná historická věda zabývající se studiem řádů a vyznamenání udělených za zásluhy na poli válečném, vojenském, vědním, kulturním, či jiném.

Ikonostas

8.7.2018
Naše firma uspěla v náročném mezinárodním výběrovém řízení na zhotovení ručních dřevořezeb ikonostasu a carských vrat pro modlitebnu významného pravoslavného monastýru. Návrhy zhotovil známý designér a kreslíř Sergej Pronin z Moskvy.

Umělecká dřevořezba

4.4.2018
Řezbářství je umělecko řemeslný směr tvorby plastik z tvárných materiálů, zejména ze dřeva, bezprostředně navazující na sochařství a umělecké truhlářství.

Slohová svítidla

22.1.2018
V říjnu 2017 naše firma uspěla v konkursu výrobců slohových svítidel v rámci EU na návrh a výrobu konzolových lamp pro potřeby obnovy historických interiérů zámku Žinkovy.

Lovecký nůž

15.1.2018
Naše firma pro své významné klienty z řad lovců a myslivců nechala vyrobit darovací lovecký nůž značky RAD, typ „Gudenus 01“ v limitované sérii 11 kusů.

Kapitán ALEKSANDAR LEKSO SAIČIĆ

9.1.2018
Rusko-japonská válka (8.2.1904 – 5.9.1905), byla vyústěním sporů obou zemí o vliv a následné ovládnutí území Mandžuska a Korejského poloostrova, která byla v té době sice ještě pod čínskou nadvládou, ale ta se již po prohrané válce s Japonskem (1894-1895) chýlila ke svému konci.

PF 2018

2.1.2018
Firma CVR interiéry děkuje všem svým klientům a partnerům za spolupráci v uplynulém roce a přeje hodně štěstí v roce 2018.

JUBILEJNÍ MEDAILE CVR 1997-2017

18.12.2017
Jubilejní medaile CVR byla zřízena 21.10.2017 u příležitosti dvacetiletého výročí působení značky CVR v oblasti návrhů a tvorby slohových interiérů.

Erby velmistrů Řádu německých rytířů

8.11.2017
Naše firma byla pověřena významným klientem, aby zpracovala originální dvojrozměrné podklady a vyrobila konvolut ručně vyřezávaných basreliéfů erbovních plastik osmi velmistrů Řádu německých rytířů.

Konvolut heraldických plastik

22.8.2017
V roce 2017 byla naše firma, na základě mezinárodního výběrového řízení, pověřena výrobou konvolutu 6 heraldických plastik, jejichž originální předlohy se nacházejí na fasádě zámku Žinkovy.

Představujeme mistra řezbáře

10.5.2017
Jedním z nejlepších světových tvůrců drobných interiérových plastik a basreliéfů je moskevský výtvarník, rytec, sochař a řezbář Oleg Širokov, (Олег Широков), působící sezonně i v ČR.

Erb Ignáce von Bankó

19.4.2017
Plastika erbu Ignáce von Bankó byla vyrobena na zakázku přímého potomka tohoto architekta. Ignaz von Bankó (4.6.1939 Vídeň - 10.3.1897 Innsbruck), byl absolventem Mnichovské akademie výtvarných umění (1864).

Kuchyňská linka

13.1.2017
Kuchyňská linka jako pojem pro utilitární sestavu drobného ukládacího nábytku se zabudovanou pracovní deskou pro přípravu jídel a servírování, se plošně objevuje v evropských interiérech v první polovině 20. století.

Norimberský lustr

9.12.2016
Norimberský lustr je specifické stropní svítidlo s původem v gotice.

Pojetí moderního nábytku

15.9.2016
Pojetí moderního nábytku většiny současných výrobců a prodejců vychází z absolutního použití umělých plošných materiálů vyráběných z průmyslově zpracovaných odpadů organické i neorganické povahy.

Nábytek jako pojem

5.9.2016
Z filologického pohledu byl pojem nábytek odvozen z nabytí majetku, zkráceně nábytek. Pojem vznikl asi v gotice, která v širší míře umožnila vlastnit majetek formou vybavení domu a cenných předmětů ukládaných do truhel nebo italské credenzy. Nábytek je normou definován jako volně stojící nebo vestavěná jednotka používaná pro ukládání, ležení, sezení, práci, stravování, hobby nebo jiný účel.

Bytový nábytek

28.8.2016
Pocit domova a jeho bezpečí utváří nábytek, který nás provází od kolébky až po cestu poslední. Bez něj by nebyla zaznamenána moudra starých filosofií, milostné zpěvy trubadúrů gotiky, her Shakespeara, umění baroka, idejí republiky, objevy průmyslové revoluce či vývoj internetu.

Povídání o teaku

5.8.2016
Teak (Teca obrovská) - latinský botanický název: (Tectona Grandis Linn) z čeledi sporýšovité (Verbenaceae). Ostatní krajové názvy: teak, teck, kyun, gia thi, tadi, tek, ságwan, kembal, semargang, djati, may sak, jat, sak, djatti - je opadavý listnáč, má tvrdé, velmi mastné, olejnaté dřevo s jemnou strukturou, téměř nepodléhá sesychání a bobtnání...

Tradiční řemesla - zdobné techniky v nábytkářství

5.8.2016
Výtvarná díla jsou umělecká díla vytvořená z hmotné látky. Jsou to umělecké myšlenky ztělesněné v materiálu rukodělným zpracováním. Jsou to díla hmatatelná.

Starožitný nábytek v soudobém interiéru

5.5.2016
Mnoho mladých architektů je oslněno minimalismem a přísahá na nerez a kosmické tvary, často však zapomínají, že otcové zakladatelé modernismu bydleli "lidsky" a ultramoderní výboje, které vznikaly při hledání nových forem a slohů, prezentovali na architektonických sympoziích a výstavách.

MENUX