O loveckých interiérech

historizující podložky pod trofeje, stojany na zbraně, věšáky, zrcadla, svítidla

Podložka pod trofej Architektura a mobiliáře loveckých interiérů se ještě na přelomu 19. a 20. století vyznačovaly svébytným provedením, které akcentovalo slohovou interiérovou kulturu a výtvarné zákonitosti reálného zpodobování přírodního pojetí myslivosti a původních loveckých tradic. Tento tradicionalistický fenomén se úspěšně rozvíjel až do zániku evropských monarchií po 1.světové válce. V období mezi světovými válkami se v ČSR výtvarně a ideově vychýlená myslivecká a lovecká scéna orientovala na zástupnou symboliku, která popírala místo svého aristokratického původu a prosazovala nově vznikající československé republikové tradice. Ve skutečnosti se proces formulace československé lovecké interiérové kultury projevoval neschopností se rozvíjet a vytvořit novodobý kulturní směr, který by v historii dějin lovecké interiérové kultury mohl zaujmout vlastní pozici. Negací zavedených forem mysliveckých tradic se většina interiérových atributů dostává na scestí vlastního vývoje a zasaženo neblahým vlivem postsecesních, artdecových a funkcionalistických trendů násilně vytváří vlastní stylizace, které však díky svému, "netradičně novosvětskému pojetí", ztrácí svoji životaschopnost a stejně jako politický útvar, ve kterém byly zrozeny, krátce poté zanikají. Ani v období pokusu o druhé obrození československé státnosti se lovecké interiérové kultuře příliš nedařilo. Tentokrát poznamenána vlivem modernismu navazujícího na tz. bruselský styl, se vytvářely nové, stylizované a nepřirozené formy upřednostňující dramaticky diagonální tvarosloví předmětů denního použití včetně mobiliáře loveckých interiérů. Novodobý trend se podbízel politické ideologii tehdejšího Československa a pokračoval v likvidaci tradičního výtvarného pojetí slohové interiérové kultury v architektuře, výtvarném umění i uměleckém řemesle. Plošně se objevovaly banální návody samozvaných odborníků na výrobu a aplikaci "neotřelých, moderních a laciných" výrobků, které byly přijímány většinovou společností u které přetrvávají dodnes. Nejvíce se působení socialistického realismu kříženého s bruselským stylem dotklo adjustace loveckých trofejí, nábytku, obrazů, svítidel a ostatních doplňků.
 

Zpět na výpis článků

MENUX