Zámecký resort Sobotín IV

Zámek byl postaven nedaleko od Sobotínských železáren, jako většina šlechticko-podnikatelských sídel té doby. Od roku 1844 jej začaly generace bratří Kleinů budovat do podoby známé před její dnešní rekonstrukcí.

Zámek byl postupně přestavěn do romantického vzhledu, který byl v Evropě obvyklý v druhé polovině 19.století, kdy převládal v architektuře historizující sloh zvaný historismus, na který později navázal eklekticismus. Při přestavbě zámku byl původní malý rybníček přeměněn na velký okrasný rybník a na pozemcích západně od budovy zámku vznikl přírodní park, ve kterém byly vysazeny exotické dřeviny (jedle plstnatoplodá arizonská, jírovec žlutý, dub velkoplodý, jedle kavkazská, líska turecká, platan východní, smrk ajanský atd).

Pro potřeby trvalé květinové výzdoby zámku byl postaven velký skleník a při vstupu do parku byla vytvořena kašna s litinovou sochou. Park byl osazen litinovými sochami a dalšími exteriérovými uměleckými artefakty vyrobenými v Kleinovských železárnách. Přestavba zámku a jeho exteriérů byla dokončena v roce 1892 a v této podobě přečkala dramatické období první poloviny dvacátého století. Snímků zámku z konce 19. století se mnoho nedochovalo, ale písemností týkající se Kleinů se nachází v Olomouckém archívu poměrně mnoho. Podívejte se sami.


Zpět na výpis novinek

MENUX