Zámecký resort Sobotín III

Sobotín díl III. - ještě něco málo k historii

Po smrti hraběte Mitrovského v roce 1842 byly dva roky poté železárny v Sobotíně prodány i se sobotínsko - loučenským panstvím šestičlennému podnikatelskému bratrstvu rodu Kleinů. Bratři Kleinové - (Josef Engelbert Klein, 1792-1830), (Franz Klein, 1794-1855), (Engelbert Klein, 1797-1830), (Libor Klein, 1803-1848), (Albert Klein von Wiesenberg, 1807-1877) a (Hubert Klein, 1811-1856), navázali na původní prosperitu podniku a na příznivém pozadí překotného vývoje průmyslové revoluce druhé poloviny 19. století, rozvíjeli velkoželezářský a železniční průmysl. Z tehdejší malé vesnice Sobotín, (něm. Zoptau), vytvořili důležité průmyslové centrum na území rakouskouherské monarchie, které realizovalo státní zakázky velkého rozsahu. Potomci těchto šesti sourozenců pokračovali rozvíjením podnikatelského odkazu svých předků a stali se významnými postavami hospodářského a politického života v Rakousko-Uhersku. Mezi nimi byla i legendární česká aristokratka, baronka Sidonie Amalie Wilhelmine Caroline Julie Maria Nádherná z Borutína. Někteří členové rodu Kleinů byli za zásluhy povýšeni do šlechtického stavu a tak vznikla potřeba i jisté aristokratické okázalosti. K tomu patřilo i přestavování sobotínského zámku, kterého se ujal Friedrich (Bedřich) Klein von Wisenberg (1850-1915), syn Alberta Kleina. 
Zpět na výpis novinek

MENUX