Tradiční řemesla - zdobné techniky v nábytkářství

Výtvarná díla jsou umělecká díla vytvořená z hmotné látky. Jsou to umělecké myšlenky ztělesněné v materiálu rukodělným zpracováním. Jsou to díla hmatatelná. Tím se liší od uměleckých děl básníků, spisovatelů a hudebních skladatelů, kteří svá díla tvoří z fondu čistě myšlenkového a jejichž dílenské potřeby jsou zcela skrovné. Pero, papír, stůl, to je jejich dílna. Dílna výtvarného umělce je však něco zcela jiného, je to již záležitost složitá. Výtvarný umělec, ať již je činný v kterémkoliv výtvarném oboru, musí mít potřebné technické zařízení, nástroje, náčiní, materiál atd. a ve většině případů musí mít též zapracované pomocníky a technicky zručné spolupracovníky. To proto, že výtvarní umělci musí svoji uměleckou myšlenku vyjádřit zpracováním materiálu hmotného, neboť jejich práce je nejen duchovní ale i rukodělná. Staří mistři dokonale ovládali tuto řemeslnou stránku svého umění. V nejprostší oddanosti řemeslným zákonům tvořili lehce díla vznešené krásy a ušlechtilosti. Staří mistři vyrostli z řemesla. Byla to kolektivní práce v řemeslných dílnách, která jim dala základ k jejich vysokému uměni. Tehdy nebylo stavovského rozdílu mezi umělci a „prostými řemeslníky“. Tehdy tvořili všichni společně, všichni společně se zúčastňovali na uměleckém díle, každý podle svých schopností, podle svého nadání. A jejich nadání projevovalo se v jejich díle individuálně. Jedni ovšem pracovali více myšlenkově, druzi zase více rukodělně. Společné však bylo jejich snažení, společná byla touha vytvořit velké umělecké dílo, které by se nejen vyrovnalo velkým uměleckým dílům již zhotoveným, ale které by je i předstihlo. V dílenské práci dob starých mistrů nebyly rozdíly, nebylo kastovnictví. Všichni tvořili, všichni mysleli, všichni vynakládali všechno nejlepší, co uměli, aby vytvořili dílo dokonalé. A dokonalými jejich díla také byla. Byla krásná uměleckým podáním a pojetím a byla krásná skvělým řemeslným provedením. Avšak při pohledu na díla těch dob nemůže nikdo říci, kde končí působnost tvořivého umělce a kde začíná pouze dílo řemeslné. To se vzájemně prolíná, jedno druhé podporuje, doplňuje. Jedno bez druhého by nebylo uměleckým celkem.

Celý článek

Zpět na výpis novinek

MENUX