Představujeme mistra řezbáře, partnera CVR interiéry

Jedním z nejlepších světových tvůrců drobných interiérových plastik a basreliéfů je moskevský výtvarník, rytec, sochař a řezbář Oleg Širokov, (Олег Широков), působící sezonně i v ČR.

Mistr Širokov se ve své tvorbě nechává inspirovat motivy z historie antického období, pravoslavné i pohanské víry. Umělecké provedení a řemeslné zpracování studuje na originálních předmětech vystavených v evropských muzeích.

Velikost jeho děl se většinou pohybuje v průměru okolo 10-15 cm a jejich Viking s rohem hojnostizpracování tak vyžaduje vysokou koncentraci a úsilí. Dosažení absolutní dokonalosti přizpůsobil i svůj životní styl a životosprávu. Ke své práci užívá velmi jemných a tvrdých rydel a dlát, které si často i sám vyrábí. Oblíbeným materiálem mistra Širokova je zvířecí kost a mamutovina.

Zejména díla vyráběná z fosilních materiálů působí velmi původním dojmem a určit jejich skutečné stáří je nezasvěcenému člověku obtížné již několik hodin po jejich vzniku. Mistr ve své tvorbě používá i méně náročnou surovinu, jakou je stříbro, dřevo vrby, zimostrázu, jeřábu a cypřiše. Občasným používáním nerostů zasahuje i do starověkého sochařského oboru – glyptiky. Materiály v některých svých dílech citlivě kombinuje. Modely svých prací vytváří v poměru 1:1 z plastelíny, na kterých vypracovává celkovou kompozici, plasticitu i nejmenší detaily.

Oleg Širokov prozatím zveřejnil 69 svých prací, které zde budeme postupně představovat pod autorskými názvy:

"Викинг с рогом изобилия"

„Viking s rohem hojnosti“

Pohár renesančně antizujícího pojetí je tvořen stříbrným kalichem, který je uvnitř pozlacen a zvenčí osazen čtyřmi lvími hlavami na oboustranně dekorovaném obvodovém pásu. Tělo poháru tvoří 135 mm vysoká postava vikinského bojovníka, nesoucí v na levém rameni roh hojnosti. Postava je napůl zahalena do vlčí kůže s hlavou vlka přes pravé rameno postavy.

Bojovník má u pasu zavěšenu dýku a vikingskou helmu typu užívaného náčelníky kmenů na území dnešní Skandinávie cca v 10. století. Pravá ruka, volně spuštěná podél těla, se opírá o jilec zavěšeného meče. U levé nohy bojovníka je na zemi koňská lebka. Postava působí klidným a mírně unaveným dojmem, uvedené atributy v sobě skrývají symbolická sdělení s mystickým nádechem.

Viking s rohem hojnosti detailViking s rohem hojnosti detailViking s rohem hojnosti detail

Těžba 10 000 let starých, zkamenělých mamutích klů na Sibiři

Těžba 10 000 let starých, zkamenělých mamutích klů na SibiřiTěžba 10 000 let starých, zkamenělých mamutích klů na Sibiři
 

Foto: http://udivitelno.com
Zpět na výpis novinek

MENUX