Pojetí moderního nábytku

Pojetí moderního nábytku většiny současných výrobců a prodejců vychází z absolutního použití umělých plošných materiálů vyráběných z průmyslově zpracovaných odpadů organické i neorganické povahy. Jsou jimi různé dřevotřísky, lamina, sololity, LTD, DTD, PD, MDF, atd.  Konstrukční spoje v těchto nekonzistentních materiálech jsou nepevné, povolují již při prvním transportu. Závěsy dvířek musí být díky nesoudržnosti materiálů nehezky mohutné, zasahující do vnitřního prostoru ukládacího nábytku i vnitřní plochy dvířek. V případě vylomení není možné nosnou stěnu opravit. Pojivem těchto neekologických náhražkových materiálů jsou různá lepidla vykazující celou škálu negativních vlastností od silného zápachu až po vznik alergií či jiných zdravotních komplikací jak uživatelů, tak přímých účastníků výrobního procesu. Dodavatelé takových výrobků se navzájem předhánějí v křečovité modernosti aplikovaných designů, v předkládání testů o každoročním snižování zdravotní závadnosti a vyhlašování cenových akcí. Faktem je však skutečnost, že takové výrobky mají od chvíle jejich nákupu téměř okamžitě nulovou hodnotu, jejich užitná hodnota je problematická a z hlediska interiérové kultury jsou zajímavé jen zřídka a to ještě jen velmi krátkodobě. Po krátkém čase působí spíše směšně. Přívlastky jako výtvarně nadčasový, trvanlivý, kvalitní a hodnotný, nemohou z uvedených důvodů nikdy mít.
 V záplavě nabídek takového nábytku by se zdálo, že není možné vyrobit moderní nábytek bez nutnosti použití novodobých plošných materiálů. A přece je to možné. Nábytek i v dnešní době lze vyrobit s výhradním použitím masivních dřevin, s užitím původních konstrukčních spojů a v nadčasovém designu. Návrhy takového výrobku jsou architektonicky zvládnuté, nevykazují fádnost strojové velkovýroby a kontakt s ním přináší dobrý pocit. Výroba je časově náročná, z převážné části jen ruční a většinou pouze kusová. Rozdíl v ceně není s ohledem na kvalitní materiál a ruční provedení příliš vysoký, i když věrohodně srovnávat tyto dva druhy nábytku z hlediska vlastností a ceny prakticky nelze.

Zpět na výpis novinek

MENUX