Ikonostas

Naše firma uspěla v náročném mezinárodním výběrovém řízení na zhotovení ručních dřevořezeb ikonostasu a carských vrat pro modlitebnu významného pravoslavného monastýru. Návrhy zhotovil známý designér a kreslíř Sergej Pronin z Moskvy. První část zakázky byla carská vrata, která jsou již vyrobena, osazena ikonami a usazena v ikonostasu. Kromě hluboké ažurované řezby vinného motivu, bylo velmi náročným prvkem zhotovení profilových rámů, které musí přesně kopírovat nepravidelnou křivku okraje svatozáří světců. S tímto úkolem se dokonale vypořádal náš dlouholetý pracovník a kolega, umělecký truhlář, řezbář a restaurátor Miroslav Č., který byl v loňském roce za svůj přínos k firemnímu profilu oceněn stříbrnou pamětní medailí CVR. Pečlivé propracování všech detailů a usazení ikon světců je jeho zásluhou. Na fotografiích jsou carská vrata a detaily řezeb před nanesením plátkového zlata.
                      

Zpět na výpis novinek

MENUX