Faleristika

„Faleristika je pomocná historická věda zabývající se studiem řádů a vyznamenání udělených za zásluhy na poli válečném, vojenském, vědním, kulturním, či jiném. Slovo faleristika vzniklo v ČSR a jako odborný termín začalo být používáno již mezi světovými válkami díky štábnímu kapitánovi československé armády Oldřichu Pilzovi (1900-1945) a po druhé světové válce bylo do světa rozšířeno zejména rozsáhlou vědeckou, sběratelskou a publikační činností předního českého faleristy pana Václava Augusta Měřičky (1916-2001). Postupně slovo faleristika převzala z češtiny většina světových jazyků. Základem slova je pojem „falera“, z lat. phalerae, což byly kovové medailony s basreliéfním ztvárněním božstva nebo panovníka, které se v polovině 1. století n.l. objevily jako forma vyznamenání v římské armádě. Bohužel, tak, jak se oba jmenovaní faleristé a mnoho dalších českých faleristů zasloužilo o věhlas české faleristiky a její praktické aplikace doma i ve světě, tak nástupem 60.let 20.století nově vzniklá státní faleristická symbolika v Československu prudce upadla a svým výtvarným pojetím a technickým zpracováním faleristických plastik prozrazovala svůj třídní původ. Ani počátkem 90.let 20. století v naší zemi aplikovaná faleristika nenašla v novém státním zřízení oporu, byla neznalými exponenty režimu záměrně přehlížena a často zesměšňována. Rovněž současná státní produkce se příliš nevymyká neblahému poválečnému trendu i když jsou již patrné těžkopádné snahy o návrat k neměnným faleristickým předlohám z 19. a první poloviny 20.století.“

Úvod z knihy „Faleristika pomníků Černé Hory“

 

Faleristické dekorace jsou nejen předmětem studia a sběratelského úsilí, ale také významnou investiční položkou podobně jako numismatika, filatelie, notafilie, militarie, bibliofilie, filokartie atd. Světové aukční domy, specializované obchody se starožitnostmi či prodejní servery nabízí faleristické artefakty pro sběratele i investory. Hodnota kvalitních faleristických dekorací rok od roku stále stoupá a z hlediska stability pozitivního vývoje cen již dávno předčila většinu drahých kovů. Oblíbené jsou zejména vojenské řády a vyznamenání bývalých monarchií, zejména Ruského impéria, Německých států, Rakousko-Uherska, Srbska, Rumunska, Bulharska, Černé Hory atd. Tato obliba je dána vysokou úrovní výtvarného a medailérského zpracování dekorací předními světovými medailérskými firmami a také vazbou na dramatické historické válečné události. Důležitým faktorem pro sběratele i investora je skutečnost, že sice existují, jako ve většině sběratelských oborů, snahy o výrobu padělků, ale v případě faleristiky je výskyt dokonalých falz velkou výjimkou a znalec je schopen je odhalit.


Zpět na výpis novinek

MENUX