Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", kříž řádu

V naší nabídce faleristického materiálu se v podsekci „Řády, kříže“, vůbec poprvé v prodeji objevuje kříž Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství" pražského výrobce Karnet & Kyselý. Tento řád byl zřízen nařízením vlády Československé republiky ze dne 9. února 1945 jako vyznamenání pro československé občany a příslušníky cizích států za vynikající vojenské zásluhy, které prokázali československému státu a přispěli tak k jeho vítězství ve druhé světové válce. Řád bylo možné udělit také vojenským útvarům, skupinám osob a symbolům, znázorňujícím skupiny osob, které se o vítězství Československa zasloužily. Autorem výtvarného návrhu řádu byl příslušník Ministerstva národní obrany v Londýně, plukovník Václav Havelský. Při návrhu řádu vyšel z podoby nejvyššího československého státního vyznamenání, Řádu bílého lva. Na přípravě a technickém zpracování spolupracoval s britskou medailérskou firmou Spink and Son Ltd. London, která také jako první medailérská firma tento řád vyráběla. Po osvobození Československa Rudou armádou Řád Bílého lva Za vítězství začala vyrábět i proslulá medailérská firma Karnet & Kyselý se sídlem v Praze, Husova tř. 46. Sama sebe firma označovala jako „Továrna na odznaky a stejnokrojní součástky Karnet a Kyselý Praha Žižkov“. Tato firma byla založena v r.1905 a poskytovala služby uměleckých návrhů, rytectví a ražeb řádů, vyznamenání, spolkových medailí, žetonů, odznaků, stejnokrojových součástek atd. Jedním z největších firemních úspěchů byla státní zakázka na výrobu dekorací Řádu Bílého lva. Firma Karnet & Kyselý byla v roce 1948 znárodněna a začleněna do národního podniku Zukov jako pobočný závod s označením Závod 02.

 

Československý vojenský Řád bílého lva “Za vítězství” patří do skupiny vyznamenání, založených londýnskou exilovou vládou.

Ve stanovách řádu se uvádí tyto podmínky udělení řádu:

Tento řád lze uděliti, když navrhovaný prokázal

a) osobní statečností takový mimořádný bojový čin, který měl v zápětí rozhodující vliv na úspěšné provedení bojového úkolu jednotky, ve které je zařaděn nebo které je velitelem případně na úspěšné provedení úkolu jednotek nadřaděných nebo sousedních,

b) velitelský čin takového mimořádného rázu, že byl rozhodující pro úspěch operace vlastní vyšší jednotky.

Stanovy řádu ve druhém článku uvádí popis kříže řádu:

Ad 2. Stejnoramenný kříž o průměru 51 mm, jehož ramena pramení z kruhu o průměru 19 mm. Konec každého ramene je rozeklán ve 3 hroty, které jsou chráněny a zdobeny kuličkou. Ramena jsou na přední straně granátově smaltovaná, jejichž okraje a kuličky na hrotech jsou zlaté a leštěné. Na kruhu kříže je umístěn střed hvězdy II. stupně, redukovaný na 19 mm. Zadní strana kříže je zlatá, leštěná a uprostřed s čočkou o průměru 19 mm s monogramem ČSR. S kuličkou na horním ramenu kříže je pohyblivě spojen malý zlatý kroužek k zavěšení na řádovou stuhu. Stuha z moirée hedvábí je 40 mm široká, šarlatově červená, vroubená na obou krajích 6 mm širokým bílým pruhem ve vzdálenosti 2 mm od kraje. Stuha je dlouhá 60 mm a na dolním konci ve špičku zúžená.

Z veřejně dostupných zdrojů nebyl zjištěn počet ražeb kříže řádu ani u jednoho z obou výrobců, stejně jako jména všech nositelů řádového kříže.

Nalezena byla pouze tato jména dvou vyznamenaných osobností:

generál MUDr. Josef Škvařil, hlavní chirurg polní chirurgické nemocnice Rudé armády “Praga” při 1. čs. armádním sboru

generálmajor Pavol Marcely, příslušník 2. československé samostatné paradesantní brigád.


Zpět na výpis novinek

MENUX